Waarom MMIJ

De laatste jaren hebben opdrachtgevers in toenemende mate de wens om afspraken te maken over resultaten. Met name gemeenten hebben vaker de behoefte om beter aan te kunnen geven wat de ‘value for money’ is. Dit gezien de grotere verantwoordelijkheid en krappere budgetten waarmee ze te maken hebben.

Hoe weten we hoe effectief onze strategieen, diensten en programma’s zijn? Oftewel, hoe kunnen we de kwaliteit en de waarde van ons werk te beoordelen? In hoeverre komen we tegemoet aan de behoeften van degenen voor wie wij werken? Hoe weten we of onze inspanningen onverwachte (positieve of negatieve) neven effecten heeft en voor wie?

Oftewel, krijgt uw organisatie ook steeds vaker de vraag om middels ‘prestatie indicatoren’ en ‘outcomes’ het effect of het maatschappelijk rendement van een project zichtbaar en meetbaar te maken? Kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? Neem gerust contact met MMIJ op, ik denk graag met u mee.

 

Curriculum Vitae

Marit IJpelaar begon haar carrière aan de Internationale Hogeschool Larenstein, waar zij in 2004 afstudeerde in de richting Rural Development and Innovation. Tijdens deze studie heeft zij veel internationale ervaring opgedaan in o.a. Cuba en Tanzania. Zij vervolgde haar studie aan de Wageningen University, waar zij in 2007 haar MSc behaalde voor de studie International Development studies; Rurale Ontwikkelings Sociologie met een minor in Disaster studies. In 2010 volgde zij aan de Radboud Universiteit de Advanced Master in International Development (Postdoctoraal), gedurende deze studie was zij werkzaam voor HIVOS. Tijdens deze studie is haar interesse gewekt gericht op de planning, monitoring en evaluatie van projecten en programma’s. Als programme officer heeft zij organisaties, werkzaam op het gebied van HIV/AIDS en gender, begeleid bij het plannen, monitoren en evalueren van hun projecten en programma’s. Voor mijn gehele CV verwijs ik u naar mijn LinkedIn site.